Alles over de septic tank

Een septic tank (of septische tank) is een waterzuiveringssysteem wat gebruikt wordt in gebieden zonder rioolaansluiting.

Ben je benieuwd wat een septic tank is en hoe het werkt, lees dan dit blog.

  1. Wat is een septic tank?

Simpel gezegd is een septic tank een waterzuiveringssysteem. Bij de kleinere septic tanks wordt op biologische wijze sanitair afvalwater gezuiverd, bij de grotere septic tanks al het huiselijk afvalwater.

Deze waterdichte, ondergrondse, bak, loodst het water, na het zuiveren, in een sloot of beek, of op de bodem als dit er niet is. Soms komt het terecht in de riolering.

Een septic tank wordt vaak gebruikt bij gebieden zonder rioolaansluiting, vaak zijn dit de meer afgelegen gebieden.

De functie van een septic tank is vooral de bezinking van de vaste delen in het afvalwater. Ook vettige stoffen en papier zullen worden tegengehouden door de schotten en deels worden afgebroken.

Een septic tank breekt ongeveer 25% tot 40% af en heeft hiermee de klassering IBA type 1.

  1. Hoe werkt een septic tank?

Een septic tank bestaat uit 3 min of meer gescheiden lagen en bestaat meestal uit 2 delen. De onderste laag bestaat uit vaste stoffen, de middelste laag is vloeibaar en de bovenste laag bestaat uit drijvende vaste stoffen.

In het eerste deel zakken de vaste stoffen naar de bodem en verteren langzaam in een zuurstofloos proces. Er blijft wel een residu achter dat zich langzaam ophoopt.

Om die reden moet de septic tank met enige regelmaat geleegd worden. Het residu is niet steriel, dus het leegmaken van de septic tank brengt enig risico met zich mee. Het is juist goed om een beetje slib te laten zitten na de reiniging, hierdoor kan het afbraakproces snel worden hervat.

Het water kan vrij naar het tweede deel stromen. In dit deel is er minder stroming dan in het eerste deel. Het overgebleven vloeibaar afval wordt met zuurstof geoxideerd om zo de gassen uit het afvalwater te verwijderen. Ook hier ontstaat slib op de bodem.

Het overgebleven afvalwater komt vervolgens terecht in de riolering, in de sloot of op de bodem.

Sceptic Tank schematische tekening

  1. Anaerobe en aerobe afbraak

Er komen twee soorten afbraak, of rotting, voor in een septic tank. Anaerobe afbraak vindt plaats zonder zuurstof en aerobe met zuurstof.

Anaerobe afbraak gaat traag en er worden gassen bij gevormd. Gassen die hierbij gevormd worden zijn onder andere waterstofsulfide en methaan. Beide gassen stinken erg en kunnen in grote concentraties schadelijk zijn.

Als er water in de tank stroomt, komt er ook zuurstof mee, dankzij deze zuurstof kunnen de aerobe bacteriën hun werk doen. Het voordeel hiervan is dat dit sneller gaat en er minder gassen vrij komen.

Voor beiden soorten afbraak geldt dat hoe hoger de temperatuur, hoe sneller de afbraak is. Onder de 10 graden Celsius is de afbraak bijna 0 en boven de 13 graden Celsius gaat de afbraak sneller.

  1. Hoe groot moet de septic tank zijn?

De 1000-1500 liter septic tanks zijn meestal alleen geschikt voor toiletafvoer, als je ook huiselijk afvalwater wil afvoeren heb je een tank van 2000-3000 liter nodig. Een tank van 2000 liter is geschikt voor een huishouden met maximaal 5 personen.

Hoe vaak de tank geleegd moet worden hangt af van de grootte van de tank en het aantal personen in het huishouden.

  1. Kunststof of beton?

Een kunststof septic tank is vooral geschikt voor “grijs” water. Dit is dan water uit de douche, wasmachine, bad en het verdere huiselijke afvalwater. Daarnaast kan een kunststof septic tank gemakkelijk geplaatst worden omdat deze licht is.

Een betonnen septic tank is ook geschikt voor “zwart” water. Dit is water uit het toilet. Een betonnen septic tank is velen malen zwaarder dan een kunststoffen waardoor deze vaak met een kraan geplaatst moet worden.

  1. Hoe zit het in Nederland?

Wil je in Nederland een septic tank aanleggen en gebruiken heb je daar een vergunning voor nodig, dit is dan een vergunning voor het lozen op oppervlaktewater of voor lozen op de bodem.

Daarnaast moet de septic tank voor 1 tot 6 personen tenminste 6000 liter groot zijn en voor 6 tot maximaal 10 personen zelfs 12.000 liter.

Doordat Nederland dichtbevolkt is komt het relatief weinig voor dat er geen riolering ligt en er dus gebruik moet worden gemaakt van bijvoorbeeld een septic tank. Dit zijn dan vooral boerderijen en huizen ver buiten de bebouwde kom.

Posted in

Redactie Off-Grid Centrum

Plaats een reactie